Doel & Missie

Onze missie is vanuit christelijke waarden een veilige setting bieden aan mensen in nood. In Mattheus 25:40 staat: "In zoverre u dit aan één van Mijn minste broeders gedaan hebt, hebt u het Mij gedaan".

Vanuit deze grondhouding willen we onze kwetsbare medemens ten dienste zijn.

 

 

We nodigen u van harte uit om meer te lezen over het werk van het Lichtpunt en de nieuwe Lichtpuntkrant