Doel & Missie

Onze missie is vanuit christelijke waarden een veilige setting bieden aan mensen in nood. In Mattheus 25:40 staat: "In zoverre u dit aan één van Mijn minste broeders gedaan hebt, hebt u het Mij gedaan".

Vanuit deze grondhouding willen we onze kwetsbare medemens ten dienste zijn.

De opbrengsten uit de Lichtpuntloods komen geheel ten goede aan de Opvangboerderij van Lichtpunt, eveneens gevestigd in Kollumerzwaag. Hier worden mensen opgevangen die tussen wal en schip zijn geraakt, veelal ten gevolge van psychosociale problemen. Lichtpunt begeleidt en ondersteunt deze mensen. Dit gebeurt door een team van professionele beroepskrachten, ondersteund door mentoren en vrijwilligers.

 

We nodigen u van harte uit om meer te lezen over het werk van het Lichtpunt en de nieuwe Lichtpuntkrant