Bezoekadres

Harm Smidswei 6, Kollumerzwaag

Facebook

Kringloopwinkel Lichtpuntloods

Met ruim 4.300 m2 vloeroppervlak is de Lichtpuntloods één van de grootste  kringloopwinkels van Noord-Nederland. Er zijn in totaal 14 afdelingen en het assortiment is zeer ruim.

De opbrengsten uit de Lichtpuntloods komen geheel ten goede aan het in stand houden van de Lichtpuntorganisatie in Kollumerzwaag.

Ook is de Lichtpuntloods te vinden op Facebook. Hier vindt u ook actuele informatie.

Bij binnenkomst in de Lichtpuntloods is de ‘stamtafel’ het eerste wat opvalt. Hier zitten mensen van verschillende aard en leeftijd genoeglijk met elkaar te praten, onder het genot van een kopje koffie of thee.

De Lichtpuntloods is dus ook een ontmoetingsplek, een soort sociaal café. Er heerst een warme sfeer en duidelijk is dat mensen zich op hun gemak voelen.

Ook zijn vele goederen van de Lichtpuntloods te vinden op Marktplaats. De openingstijden van onze Kringloopwinkel kunt u vinden op deze site.

Sociaal Café

Meer dan alleen een kringloopwinkel

De Lichtpuntloods is meer dan alleen een kringloop. Sommige mensen komen niet alleen op koopjes af, maar vooral voor de gezelligheid en de ongedwongen sfeer.

Men ontmoet er bekenden en drinkt koffie of thee. Er is een vaste groep stamgasten, sommigen nemen plaats wanneer de winkel opengaat en vertrekken bij sluitingstijd.  

Dit sociale gebeuren beperkt zich overigens niet tot de bezoekers. Ook voor vrijwilligers heeft het werk in de ‘Loods’ een duidelijke meerwaarde. De sfeer is over het algemeen zeer goed en de saamhorigheid groot.

Sommige vrijwilligers zijn al meer dan 30 jaar actief en dat is natuurlijk veelzeggend.

Doel en missie

Missie

Het Evangelie van Jezus Christus is de basis van waaruit wij geïnspireerd en gemotiveerd worden bij onze werkzaamheden. De liefde die we van God ontvangen willen we doorgeven en vertaalt zich in onze drijfveren, rechtvaardigheid en solidariteit. De bijbel zal steeds richtsnoer zijn van ons handelen.

Doel

• Het in stand houden van een verkooploods waar verkregen goederen worden verhandeld. Het betreft een kringloopwinkel van goede kwaliteit.

• Het in stand houden van een leer- en ervaringsplek om bepaalde vaardigheden eigen te maken.

• Een werkproject vormen voor de reclassering om taakgestraften hun sanctie te laten uitvoeren.

• Een ontmoetingsplek voor mensen die zoeken naar gezelligheid en aanspraak te verwezenlijken.

• Het genereren van financiën voor het in stand houden van de organisatie.

• Ook kunnen giften worden gegeven aan andere goede doelen.

• In bijzonderheid kan de stichting er ook naar streven onroerend goed in eigendom te nemen om haar doel te bereiken. Ze werkt nauw samen met Stichting Lichtpunt, die vooral onroerend goed in haar bezit heeft.

• Stichting Lichtpuntloods maakt zo veel als mogelijk gebruik van de diensten van vrijwilligers.